RAZMISLI – PREDLAGAJ - GLASUJ

RAZMISLI – PREDLAGAJ - GLASUJ

Dobrodošli v spletni aplikaciji, kjer lahko oddate projektne predloge v okviru projekta »Jaz predlagam«. Glasovanje je zaključeno.

Posts

Otroško igrišče ob robu vasi

Ureditev fontane pri Čehovini

Mini glamping do 40 oseb

Ureditev eko otoka in parkirišča pri pokopališču v Svetem

SANACIJA KALA V SVETEM

SANACIJA PODPORNEGA ZIDU V GORNJI VASI

Ureditev ekološkega otoka na na Brdu v Komnu

Obnova vaškega pila v Dolnjem koncu v Komnu

Ureditev družabnega prostora in eko otoka v Divčih

Maketa Komna iz časa pred požigom

Obnova kamnitega zidu

Ureditev ceste k stanovanjskima hišama št. 134/f in 134/e.

Ureditev prehoda za pešce "na Placu" v Komnu

PROSTOR ZA VAJE (bend, glasbena zasedba)

Varovalna ograda

Funkcionalna prenova odra - Kulturni dom Komen

Fitness na odprtem

SANACIJA OSMEROKOTNEGA NAPAJALNIKA

Ureditev bivšega balinišča

Pridobitev dokumentacije za dodatno vadbeno površino

Ureditev namakanja na nogometnem igrišču v Komnu

Podaljšek pločnika ob servisnem objektu NK Komen

Sanitarija za potrebe organizatorjev prireditev na Grofovski

Pločnik

Prenova OMW servisa v prijazno vaško jedro

Otroška igrala

Otroška igrala

Parkovna ureditev poti Štanjel-Kobdilj

Ureditev Ekološkega otoka

Predlog za zaščito turna (stolpastega gradu) Ledencia

ureditev pločnika od zadružnega doma do Placa v Štanjelu

Ureditev vodnjaka

Ureditev avtobusnega postajališča v Kobdilju

Ureditev VAŠKEGA športnega in otroškega igrišča

Sanacija-ureditev komenskega kala "Luže"

VS Tomačevica

VS Tomačevica

VS Tomačevica

VS Tomačevica

VS Tomačevica

NAKUP ČISTILNEGA STROJA ZA ČIŠČENJE DVORANE V KOBJEGLAVI

Ureditev Cirja, okolice, balinišča in stare menze

Ureditev vojaškega pokopališča iz 1. svetovne vojne v Komnu

Ureditev vaškega jedra v Brestovici

Ureditev odvodnjavanja meteornih vod in umiritev prometa

Hitrostne ovire na cesti Sveto - Komen - vstop v Komen

Razširitev ceste Brestovica - Sela na Krasu

Učna pot Cirje - obnova in vzdrževanje

Komunske štirne!

Sanacija južnega podpornega zidu pod cerkvijo - Komen

Postavitev točke za kolesarje

Enotna označitev gostinske ponudbe ob lokalih in reg. cestah

UREDITEV VAŠKEGA DOMA

Skupni predstavitveni katalog za turizem celotnega krasa

OBNOVITEV IN UREDITEV KALA

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA

Otroško igrišče ob kalu luže

VS Tomačevica

VS Tomačevica

OBNOVA VAŠKEGA VODNJAKA

VS Tomačevica

VS Tomačevica

VS Tomačevica

UREDITEV VEČNAMENSKEGA PARKIRIŠČA V ŠKOFIH

Urejeno zbirno mesto za zbiranje odpadkov v vasi Divči

PREUREDITEV OBSTOJEČEGA BALINIŠČA V PARKIRIŠČE

Obnova ceste v Jablanec in ureditev ekološkega otoka

Obnovitev vaškega vodnjaka in okolice

Ureditev pokopališča in okolice

Nakup igral

IGRALA ZA OTROKE

VARNA POT V IN IZ ŠOLE

POPRAVILO IN OBNOVA PODPORNEGA ZIDU OB OBČINSKI CESTI

UREDITEV EL. NAPELJAVE NA IGRIŠČU V ŠPORTNEM PARKU GORJANSKO

OBNOVITEV SANITARNIH PROSTOROV V ŠPORTNEM PARKU GORJANSKO

ASFALTIRANJE VAŠKIH POTI V GORJANSKEM

UREDITEV PARKIRIŠČA (KRIŽIŠČE GORJANSKO – BRESTOVICA)

UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA V GORJANSKEM

PREHOD ZA PEŠCE V KOBJEGLAVI PRI AVTOBUSNI ČAKALNICI

Izdelava projekta za vaški dom Preserje pri Komnu

VAŠKI DOM – OTROŠKO IGRIŠČE

SANACIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA – BRJAR V SVETEM

Sanacija lokve pri Pirotovih

UREDITEV EKO OTOKA V GORNJI VASI

SANACIJA PODPORNEGA ZIDU V JAŠČAH

URDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V RUBIJAH

DOKONČANJE PODPORNEGA ZIDU DOVOZNE CESTE V VAS RUBIJE

UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V RUBIJAH

Nabava montažne dvižne odrske strehe za občinski oder

Ureditev nogometnega igrišča v Brestovici

Ureditev vaškega jedra v dolenji Brestovici

Ureditev enosmernega prometa proti Cerkvi Sv. Jurija

Obnova kaliča in dostopne poti

Ureditev objekta stare šole in okolice

Ureditev vaškega jedra v Brestovici pri Komnu

Otroška igrala

VS Tomačevica

Stilska ureditev povezave med Coljavo in Gabrovico

Ureditev mej in prostora za druženje

Razširitev ovinka na cesti Gorjansko-Ivanji grad - Zagrajec

Ureditev parkirišča pri cerkvi na Ivanjem gradu

Dodatna igrala na igrišču Ivanji grad

Sanacija vaškega vodnjaga Ivanji grad

Sanacija meteornih vod

Kolesarske in peš poti v Občini Komen

Postavitev igral za otroke

Postavitev avtobusnega postajališča za šolarje na Lukovcu

Odstranitev optične centrale (pred) ob hiši Kobdilj 8b

Sanacija vodnega sistema za splošno rabo, napajanje živine

Dokončanje javne razsvetljave na Lukovcu

Sanacija lokve

Sanacija vaškega vodnjaka na Lukovcu

Ureditev vaške poti

Ureditev občinske poti

Ureditev družabnega prostora in eko otoka v Divčih

Ureditev mrliške vežice

Ureditev vaškega jedra z postavitvijo fontane

Ureditev in obnova vaških vodnjakov (štirn)

Ureditev vaškega jedra

Priključitev elektrike in vode

ureditev travnatega igrišča

Ureditev parka in postavitev otroških igral

Forma viva - Pilbachov vrt

Odprti večnamenski javni prostor (mali trg)

Ureditev komunske štirne v Zagrajcu

Ureditev vaškega placa (komunskega vrta) v Zagrajcu

Sanacija vaških kalov v Komnu

Obnova podpornega zidu - škarpe

Ureditev poti

Varna pot v šolo

Vgradnja košev za odpadke in klopi na otroškem igrišču

Dopolnitev javne razsvetljave v naselju Komen stranske ceste

Izgradnja ekoloških otokov za kontejnerje po naselju (Komen)

Ureditev pila ob hiši Komen št. 1b

Čiščenje kala in okolice v Divčih

Ureditev stopnic ob komunski štirni spodnji del Komna

Ureditev placa Na brdu

Dolgoročno razmišljati o izgradnji nove mrliške vežice

Urejanje signalizacije za kolesarje

Prenova vaškega močila (Volčji grad)

Umirjanje ter urejanje prometa skozi središče vasi

Ureditev parkirišča pred mrtvaško vežico

Umiritev prometa, brez težkih tovornjakov

Večnamenski družabni prostor in igrišče v centru Komna

Postavitev ležečih policajev v "Doljnem koncu" v Komnu

Prostor za alternativno kulturo in za mlade

Postavitev radarskih merilnikov hitrosti na vpadnicah v vas

Osvetlitev poti na pokopališče v Komnu

SKLAD ZA NAKUP GLASBIL ZA ČLANE PIHALNEGA ORKESTRA KOMEN

OBNOVA IN PREUREDITEV PROSTOROV PIHALNEGA ORKESTRA KOMEN

Obeležitev kraja strmoglavljenja ameriškega bombnika

VS Štanjel- izvedba odvoda zraka iz čistilne naprave

OBNOVA KALA KALIČ IN OKOLICE

Ureditev novega ekološkega otoka v zahodnem delu Komna

VEDUTA HRUŠEVICE

Ureditev vaškega jedra - Čakalnica za avtobus (šolski)

Postavitev avtobusne čakalnice za šolske otroke

Obnovitev vaških vodnjakov (štirn) skupaj s pumpami.

Občinske poti v k.o. Kobjeglava, Tomačevica in Mali dol

Back to community

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information